Heb jij een natuurtalent voor glaszetten? Raad het juiste gewicht van deze twee platen vlakglas en wie weet ga jij naar huis met de cadeaubon van 50 euro! 

Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
Met wie mogen wij contact opnemen als je hebt gewonnen?
Je naam(Vereist)
Actie voorwaarden
Algemene actievoorwaarden winacties

Wedstrijd wordt georganiseerd door Bouwend Nederland Vakgroep GLAS
Deelname actie
 • Deelname aan acties is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer dit inschrijfformulier hebt ingevuld.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Vakgroep GLAS is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
Persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
Winnaar
 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het e-mailadres dat is achtergelaten.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er indien mogelijk een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Vakgroep GLAS is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
Scroll naar boven