Glas Vakcertificaat

Vanaf 01-01-2022 is het GBO Vakcertificaat het Glas Vakcertificaat. Het Glas Vakcertificaat is een initiatief van Bouwend Nederland Vakgroep GLAS. Het staat voor vakbekwaamheid, kwaliteit en veiligheid.

Opgeleide glaszetters en glasmonteurs
Glaszetters en glasmonteurs van gecertificeerde bedrijven zijn volgens de hoogste standaarden in de branche geschoold. Dit biedt opdrachtgevers belangrijke voordelen.

Het werk van de glaszetter en -monteur wordt meer divers en steeds complexer. Er komen steeds meer verschillende glasproducten en toepassingen van glas. Dit stelt hoge eisen aan de medewerkers en het bedrijf, met name op het gebied van kennis en vakbekwaamheid.

Als u een glaszetter of glasmonteur inschakelt wilt u er zeker van zijn dat het glas wordt geplaatst conform de geldende normen en met behulp van de nieuwste technieken. Medewerkers in het bezit van het Glas Vakcertificaat zijn uitgebreid geschoold bij Kenniscentrum Glas of andere erkende instanties. Deze scholing wordt periodiek herhaald, zodat de vakbekwaamheid en de kennis van de medewerkers altijd up to date is. Dit biedt u als opdrachtgever uiteraard vele voordelen.

Voordelen van het werken met gecertificeerde glaszetters en glasmonteurs
Het vervangen van bijvoorbeeld een lekke ruit of het plaatsen van een glazen balustrade vereist vakmanschap. Fabrikanten geven alleen garantie op het product als het is geplaatst conform de geldende plaatsingsnormen. Als u een bedrijf inschakelt met het Glas Vakcertificaat, bent u verzekerd van dit vakmanschap.

Glas is onmisbaar in woningen en gebouwen. Toch kan glas risico’s met zich meebrengen. Als glas breekt kan het scherp zijn en ernstige verwondingen veroorzaken. In veel gevallen is het raadzaam en zelfs wettelijk verplicht om veiligheidsglas toe te passen. Glaszetters en glasmonteurs die in het bezit zijn van het Glas Vakcertificaat beschikken over productkennis en kennis van de geldende wet- en regelgeving en kunnen u uitgebreid adviseren over welk type glas in uw situatie het beste is.
Alle glaszetters en -monteurs zijn in het bezit van het B-VCA diploma. Dit betekent dat er bij het plaatsen van het glas altijd aandacht is voor veiligheid. Niet alleen aandacht voor de veiligheid van de glaszetter, maar ook altijd aandacht voor uw veiligheid.

Het Glas Vakcertificaat
Elke ondernemer wil zich onderscheiden. En dat kan op verschillende manieren: door een goed product te leveren of een vakkundige service. Maar ook, en vooral, door een excellente kwaliteit. Maar wie garandeert een opdrachtgever dat hij of zij kwaliteit in huis haalt? Kwaliteit is vaak pas zichtbaar nadat het product of dienst geleverd is. Behalve wanneer het bedrijf over een keurmerk beschikt of gecertificeerd is. Dat betekent immers dat aantoonbaar aan bepaalde kwaliteitsnormen is voldaan.

Met dat in het achterhoofd hebben de leden van Vakgroep GLAS zich uitgesproken voor het certificeren van glaszetters en monteurs die bij hen in dienst zijn of voor hen werken. We maken ons al jaren sterk voor onze leden en het vak en gaan hiermee een belangrijke kwaliteitsslag maken. Het is dan ook in dit licht dat de certificering een garantie wordt voor vakmanschap en veilig werken.

Waarom een certificaat?
Er zijn verschillende redenen waarom is gekozen voor certificering. Opdrachtgevers zijn steeds veeleisender en verwachten een constante en aantoonbare kwaliteit. Met het vakcertificaat van Vakgroep GLAS wordt ingespeeld op deze ontwikkeling: Onze leden laten zien dat uitsluitend met vakbekwame en opgeleide medewerkers wordt gewerkt. Dat betekent dat niet alleen dat kwaliteit en efficiency gewaarborgd zijn, maar ook dat er verantwoord en veilig wordt gewerkt. En tevens dat eventuele faalkosten tot een minimum beperkt worden. Kortom: zaken waarmee vakmanschap zichtbaar wordt gemaakt en leden van Vakgroep GLAS zich onderscheiden van hun concurrentie.

Hoe herkent u een bedrijf met het GBO Vakcertificaat?
Bedrijven met het GBO Vakcertificaat mogen op hun bedrijfsuitingen gebruik maken van de door de Bouwend Nederland Vakgroep GLAS beschikbaar gestelde beeldmerken en logo’s. De voorwaarden voor het gebruik van de beeldmerken en de logo’s is opgenomen in het certificeringsreglement inzake de certificering. Gecertificeerde glasbedrijven kunt u herkennen aan de volgende beeldmerken en logo’s:


Daarnaast krijgen alle gecertificeerde glaszetters en glasmonteurs van de bedrijven een pasje uitgereikt. U kunt altijd naar het pasje vragen. Voor volledige zekerheid of het bedrijf in het bezit is van het GBO Vakcertificaat kijkt op deze website. 

Deel dit op social
Scroll naar top