Glaskeur is het keurmerk voor de hele glasbranche

Glaskeur helpt glasbedrijven om te voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. En het keurmerk gaat nog verder. In Glaskeur is bijvoorbeeld bepaald dat glasbedrijven de NEN3569 standaard toepassen, waarmee invulling wordt gegeven aan de eisen in het Bouwbesluit met betrekking tot de doorvalveiligheid. Bouwend Nederland Vakgroep GLAS (BNL-VG) geeft Glaskeur af, maar alle glasbedrijven in Nederland – leden en niet-leden – kunnen ervoor in aanmerking komen.

Kwaliteitsgarantie
De markt stelt steeds hogere eisen aan glasprofessionals. Meer dan ooit is het van belang goed opgeleid en gecertificeerd personeel in dienst te hebben. Zij zorgen dat aan alle kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen worden voldaan. Met Glaskeur weten klanten dat de glaszetters, glasproducenten en glashandelaren waar ze mee samenwerken kwaliteit leveren. Dit komt de branche als geheel ten goede, en ook de overal heersende werkdruk.

"Het ultieme doel is dat Glaskeur een standaard onderdeel wordt van bouwkundige bestekken. Op die manier ontkomt geen enkele glaszetter meer aan het bieden van vakwerk. Daar wordt de hele sector beter van."

Twee takken
De kwaliteitseisen voor Glaskeur zijn opgesplitst in twee takken:

  • keurmerkeisen voor het plaatsen van glas
  • keurmerkeisen voor het produceren en leveren van glas

In beide gevallen zijn onder meer vakbekwaamheid, veiligheid, normen en milieu belangrijke criteria waarop de eisen zijn gebaseerd. De certificeringscommissie van Vakgroep GLAS zal deze eisen periodiek herzien en, indien nodig, aanpassen aan de op dat moment geldende normen en richtlijnen.

Hieronder geven we enkele sprekende voorbeelden van de eisen zoals die op dit moment worden gesteld. In de bijbehorende downloads (PDF) zijn de volledige eisenpakketten en procedure- beschrijvingen opgenomen. 

Het plaatsen van glas

De kwaliteitseisen voor het plaatsen van glas zijn gerelateerd aan specifieke voorschriften in het Bouwbesluit. Zo wordt er onder meer gekeken naar de manier waarop de benodigde sterkte en prestaties van het glas zijn berekend en of daarvoor de voorgeschreven bepalingsmethoden zijn gebruikt. Vervolgens is het de vraag of de samenstelling van geplaatst glas overeenkomt met die berekeningen. Ook wordt scherp gelet op de doorvalveiligheid en of de kwetsbaarheid van vlakglas in een situatie voldoende geëvalueerd is. De aanvrager dient de eigen berekeningen te kunnen overleggen. Aantoonbaarheid is een belangrijk onderdeel van de aanvraagcriteria.

Download hier de Glaskeur kwaliteitseisen voor het plaatsen van glas

Het produceren van glas

In de kwaliteitseisen voor het produceren van glas is het van belang dat het geleverde glas de juiste samenstelling heeft ten opzichte van de productinformatie die op het glas is aangebracht. De certificeringscommissie beoordeelt dit aan de hand van eigen metingen. Er zijn specifieke criteria voor vier soorten glas: floatglas, heatsoaked thermisch gehard veiligheidsglas, gelaagd glas en isolatieglas. Daarnaast wordt gelet op de staat van het eindproduct: of het kras- en foutvrij is geleverd.

Download hier de Glaskeur kwaliteitseisen voor Producenten en Handelaren 

Aanvragen en vervolg

Glasbedrijven die in aanmerking willen komen voor Glaskeur geven zich op bij Vakgroep GLAS. Er volgt dan een toelatingsonderzoek waar een bezoek aan het bedrijf deel van uitmaakt. Integraal onderdeel van Glaskeur is dat bedrijven waaraan het keurmerk is afgegeven jaarlijks een audit krijgen om de continuïteit van de kwaliteit te waarborgen.

Tarieven

Glaskeur kent tarieven voor de aanvraag en voor de audits. Glasbedrijven die geen lid zijn van Vakgroep GLAS betalen € 650,- per aanvraag en € 650,- per audit (1x per jaar). Leden hebben een voordeel, voor hen is de aanvraag gratis en kosten de audits € 325,- per keer (1x per jaar).

Wil je ook het keurmerk aanvragen of meer informatie over Glaskeur? Neem dan contact op met het secretariaat van Vakgroep GLAS.

"De kwaliteit en de klantentevredenheid staan bij ons hoog in het vaandel. Bij ieder opgeleverd werk vragen wij onze klanten om een beoordeling. Glaskeur is voor ons en onze klanten een bevestiging van onze kennis en deskundigheid."

Scroll naar boven