Bouwend Nederland Vakgroep GLAS besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Vakgroep GLAS niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Vakgroep GLAS dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

Vakgroep GLAS bemiddelt door middel van deze website tussen opdrachtgever en glasbedrijf. Vakgroep GLAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van de samenwerking die deze partijen met elkaar aangaan en het functioneren van deze website.

Hoewel Vakgroep GLAS alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Vakgroep GLAS is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Vakgroep GLAS kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Vakgroep GLAS.

Deel dit op social
Scroll naar boven