Woningen of gebouwen isoleren zonder gebruik te maken van hoogwaardig isolatieglas is niet mogelijk. Glas is noodzakelijk voor de natuurlijke lichtinval en de algehele beleving van het gebouw. Voor een goed woongenot en goede energieprestaties is het aan te bevelen om hoogwaardig isolatieglas toe te passen. Door diverse overheden wordt het toepassen van isolatieglas gestimuleerd door middel van subsidies en goedkope leningen. op de website www.verbeterjehuis.nl vindt u meer informatie over de subsidies. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij het voorlichten van uw klanten.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Vanaf 2021 is de ISDE subsidie (Investeringssubsidie duurzame energie) beschikbaar voor isolatiemaatregelen regeling: Deze vervanger van de SEEH-regeling is uitgebreid met isolatie en aansluiting op een warmtenet. Isolatiemaatregelen woningeigenaren | RVO.nl | Rijksdienst.  Eigenaren en bewoners die bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van het nemen van 2 isolerende maatregelen kunnen hun subsidievraag indienen bij de ISDE.

Om subsidie te kunnen aanvragen, moet bij de aanvraag een meldcode uit de materialenlijst worden vermeld. Het is RVO echter niet gelukt om voor 4 januari 2021 alle verzoeken om opname in de maatregelenlijst te verwerken. De bij de Vakgroep GLAS aangesloten producenten en importeurs van isolatieglas leveren hiervoor de gegevens aan bij RVO. RVO streeft ernaar deze informatie zo snel mogelijk te verwerken en op de materialenlijst te plaatsen.

Mocht uw klant een subsidieaanvraag indienen en staat het materiaal nog niet op de lijst, geen probleem, uw klant kan dan kiezen voor de meldcode overige in het aanvraagformulier gevolgd door een omschrijving en indien beschikbaar de technische documentatie van het product.

Waar zijn de uitvoerdersformulieren gebleven?
Voor een ISDE-aanvraag is geen uitvoerdersformulier meer nodig. Dit was wel nodig bij een aanvraag voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Daarom wordt er meer naar gedetailleerde informatie op de factuur gevraagd.

Welke informatie en bewijslast heeft de klant nodig voor het indienen van een ISDE-aanvraag voor isolatiemaatregelen?
Een factuur, met daarin:

 • de datum van de aanschaf;
 • de datum van de installatie / aanbrengen;
 • de naam en het adres van de woningeigenaar;
 • het bouwbedrijf dat werkzaamheden betreffende de investering(en) heeft uitgevoerd;
 • omschrijving van het soort energiebesparende isolatiemaatregel en aanverwante werkzaamheden die door het bouwbedrijf zijn uitgevoerd zijn;
 • de naam van het merk of de fabrikant, het type, de dikte en indien beschikbaar de meldcode van het isolatiemateriaal dat gebruikt is;
 • de plaats en bijhorende oppervlakte die in de desbetreffende koopwoning geïsoleerd is;
 • en indien het een investering voor glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie een kozijnstaat met daarin merk en type van het kozijn en het daarbij behorende frame, glas en netto afmetingen van het glas of de kozijnpanelen per kozijn.
 • Ten minste één foto van elke genomen energiebesparende isolatiemaatregel genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het bouwbedrijf, met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal.
 • Een betaalbewijs met het bedrag en de datum van de betaling.
 • De meldcode van het apparaat of isolatiemaatregel dat u heeft gekocht.
 • In geval het gaat om een aansluiting op een warmtenet:
  • de overeenkomst met een warmteleverancier waaruit blijkt dat de koopwoning is aangesloten op een warmtenet;
  • en een document waaruit blijkt dat de woning niet is aangesloten op het gastransportnet en een bewijs van aanschaf van uw apparaat.

Hoe zit het met meldcodes en maatregellijsten?
Bij de ISDE wordt gewerkt met een maatregelenlijst isolatie én een voor hoogrendementsglas. Daarnaast zijn er ook nog 2 apparatenlijsten voor warmtepompen en zonneboilers. Alle producten die op deze lijsten staan voldoen aan de kwaliteitseisen van de regeling. De meldcodes op deze lijst van het product moet bij de aanvraag ingevuld worden.
Als een maatregel nog niet op de lijst voorkomt kan er wel subsidie worden aangevraagd. Tijdens het aanvragen van de subsidie in het eloket vult de aanvrager bij dit meldcodeveld “overig” . RVO toetst vervolgens of deze maatregel in aanmerking komt voor subsidie. Door deze toetsing duurt de afhandeling van de aanvraag mogelijk wat langer.

Voor de aanvraag door zakelijk gebruikers voor zonnepanelen, windmolens of aansluiting op warmtenetten zijn geen meldcodes nodig.

Lees hier hoe u producten kunt aanmelden voor de betreffende maatregellijsten.

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website:
woningeigenaren
zakelijke aanvragers

Heeft u nog andere vragen?
Stel ze gerust via dew@rvo.nl.

Deel dit op social
Scroll naar boven