De glasbranche wordt steeds duurzamer. Al sinds 2000 wordt vlakglas op een duurzame manier ingezameld en gerecycled door Vlakglas Recycling Nederland. Afvalglas wordt ingezameld bij inzamelpunten, schoongemaakt en zoveel als mogelijk weer gebruikt om nieuw vlakglas van te maken.

Daarnaast werken producenten van glas in Nederland hard aan het verduurzamen van het productieproces van glas. In de routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie presenteert de Nederlandse glasindustrie de visie van de sector om in 2030 niet alleen tot de schoonste en meest energie-efficiënte ter wereld te blijven behoren, maar ook een levensvatbare, rendabele sector voor Nederland te zijn.

Recycling van vlakglas
Vlakglas Recycling Nederland zamelt vlakglasafval in om het vervolgens te laten recyclen. Vlakglas Recycling Nederland accepteert alleen schoon vlakglasafval. Omdat alleen van schoon vlakglasafval, nieuw glas gemaakt kan worden.

Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw vele duizenden tonnen aan vlakglasafval. De stichting Vlakglas Recycling Nederland zet zich in voor het systematisch verzamelen en recyclen van dit afval. Door vlakglasafval gescheiden van ander bouwafval te verzamelen en te recyclen, wordt het milieu gespaard. Niet alleen wordt er minder afval gestort, er wordt eveneens minder energie verbruikt. De productie van nieuw glas uit glasscherven verbruikt minder energie dan de productie uit de originele grondstoffen zand en soda. Recycling is daarom in maatschappelijk opzicht een belangrijke zaak.

Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Want met haar activiteiten biedt Vlakglas Recycling Nederland glashandelaren, glasbewerkers, glaszetters, schilders, aannemers en slopers een eenvoudig, verantwoord en kostenbesparend alternatief om van hun vlakglasafval af te komen.

Duurzame productie van glas
De Nederlandse glasindustrie en Agentschap.nl hebben in het kader van de Routekaart voor de glasindustrie een interessante glasfilm gemaakt. In deze film wordt helder uiteengezet welke stappen de glaswereld de komende jaren gaat zetten om de branche verder te verduurzamen. 

Doel van de Routekaart is om energieverbruik in de glasindustrie drastisch te verminderen. De routekaart kunt u hier downloaden.

Deel dit op social
Scroll naar boven