Wat gebeurde er met het ingezamelde glas in 2022?

dinsdag, 25 april 2023

VlakglasRecyclingNederland heeft als doelstelling om 20% van het ingezamelde vlakglas terug te brengen naar de vlakglasindustrie. Hiervoor moet het glas heel zuiver zijn. In de afgelopen jaren was het alleen mogelijk om hiervoor snijafval van floatglas en gelaagd glas te gebruiken. In 2022 zijn er testen gedaan om ook glas wat uit renovatie projecten komt terug te brengen naar de vlakglasindustrie. In 2023 zal hiermee worden doorgegaan. Hierdoor gaan wordt de 20% op termijn gerealiseerd.

Hergebruik percentage glas stijgt

In 2022 is het hergebruik percentage in de glasindustrie hoger dan in 2021. In de containers wordt steeds minder afval zoals hout en andere materiaal aangetroffen. In 2022 is er wel meer glasafval gestort als restafval. De belangrijkste reden hiervoor is dat er op de milieuparken steeds meer keramische glasplaten in de containers van VlakglasRecyclingNederland gestort worden. Keramisch glas heeft een hogere smelttemperatuur dan vlakglas en mag dan ook niet bij het vlakglasafval gestort worden. Een enkele keramische glasplaat in een glascontainer betekent dat de hele container wordt afgekeurd. De milieuparken krijgen dit jaar extra aandacht om het aantal afgekeurde ladingen terug te dringen.

 2022   2021 
       
Totaal hergebruik glasscherven Ton   Ton 
vlakglas8.2849,3%  7.5928,4%
isolatieproducten21.36124,0%  26.48929,2%
Verpakkingsglas50.96357,2%  47.55152,3%
glasparels6670,7%  7680,8%
Totaal  81.27591,3%  82.40090,7%
       
nuttige toepassingTon   Ton 
metaal3900,4%  6480,7%
hout100,0%  110,0%
puin; KSP2.2492,5%  3.3243,7%
folie ( recycleerbaar)4.2284,7%  4.0734,5%
totaal6.8777,7%  8.0569,0%
totaal hergebruik88.15299,0%  90.45699,7%
       
stortTonvan totaal  Tonvan totaal
vervuild glas8941,0%  4050,3%
totaal8941,0%  4050,3%
       
totaal inzameling 89.046100%  90.861100%

 

Deel dit op social
Scroll naar boven