Project om statushouders om te scholen tot glaszetter krijgt vervolg

donderdag, 24 augustus 2023

Nederland staat voor de enorme opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat begint bij het verduurzamen van woningen. Hiervoor zijn heel veel glaszetters nodig. Om het tekort aan glaszetters op te lossen, worden verschillende initiatieven genomen.

In 2022 is de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland samen met STOOV een samenwerking aangegaan met VluchtelingenWerk Nederland om statushouders op te leiden tot glaszetter. Een groep van tien statushouders heeft deelgenomen aan de opleiding tot assistent glaszetter. Acht van hen zijn nu werkzaam bij een glasbedrijf. Inmiddels is er een nieuwe overeenkomst tot stand gekomen, zodat er gestart kan worden met een nieuwe groep statushouders. De planning voor de start van de opleiding is oktober/november 2023.

De opleiding wordt verzorgd door het Kenniscentrum Glas. Zij hebben de bestaande opleiding aangepast naar het kennis-en taalniveau van de statushouders.

Wil je als werkgever of als statushouder meedoen aan het vervolgproject? Neem dan contact op met c.wittekoek@bouwendnederland.nl. Voor de werkgever geldt als voorwaarde dat hij onder de cao vlakglas valt.

Deel dit op social
Scroll naar boven