Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

maandag, 11 maart 2024

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is vanaf 20 mei 2024 open en is dan mogelijk om je conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO. Je kunt de aanvraag indienen vanaf 3 juni 2024.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 237,5 miljoen. Daarnaast wordt er eind april door het demissionaire kabinet besloten of de subsidie wordt verhoogd met € 150 miljoen. Men hoopt  dat een loting niet nodig is.

Publicatie gewijzigde regeling
De gewijzigde regeling DUMAVA is gepubliceerd in de Staatscourant. Staatscourant 2024, 5509 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De regeling is gewijzigd om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
  • Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagt naar € 1,5 miljoen.
  • 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
  • De officiële maatregelenlijst is aangepast. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om te investeren in energieopslag en de voorwaarden voor PV-panelen zijn aangescherpt. Je vindt de laatste maatregelenlijst hier: Maatregelenlijst-DUMAVA-2024.pdf (rvo.nl)

Webinar 21 maart 2024
Op 21 maart organiseren RVO een webinar om je te informeren over het aanvraagproces.

Je kunt je hier aanmelden : Webinar Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl)

Deel dit op social
Scroll naar boven