Stand van zaken ISDE subsidie

donderdag, 11 maart 2021

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) was erg populair in de laatste weken van 2020. Er zijn zoveel subsidieaanvragen voor de SEEH ingediend, dat het subsidieplafond van 84 miljoen euro ruimschoots is overschreden. Ook zijn er veel aanvragen van VvE’s binnengekomen waardoor deze regeling tijdelijk stopgezet is begin februari.

Stand van zaken
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft maandag 1 maart de Tweede kamer geïnformeerd dat er 70 miljoen euro extra budget beschikbaar gaat komen om de SEEH-aanvragen, ingediend voor sluitingsdatum van 31 december 2020, af te kunnen handelen.  

Daarnaast heeft de Minister aangekondigd dat de SEEH voor VvE’s in 2021 doorgezet zal worden. Er is nog geen datum bekend wanneer de regeling voor VvE’s heropent.

De brief van de minister aan de Tweede kamer is hier lezen.

Hoe verder
Op dit moment wordt er gewerkt aan het publiceren van het verhoogde subsidieplafond. Zodra dit gebeurd is, kan RVO doorgaan met het afhandelen van aanvragen, waarvoor eerst geen geld beschikbaar was. Aanvragers krijgen een bericht over de status van hun aanvraag.

Het extra geld beschikbaar stellen duurt even. RVO vraagt daarvoor begrip.

 

Deel dit op social
Scroll naar boven