SKG-IKOB onthult onzichtbare risico’s bij bedrijven voor het plaatsen van glas

maandag, 24 januari 2022

Voor SKG-IKOB heeft er een mooie ontwikkeling plaatsgevonden in 2021. Samen met Bouwend Nederland Vakgroep GLAS is er gewerkt aan het opstellen van kwaliteitseisen voor het plaatsen van glas voor bedrijven zoals glaszetters, glasproducenten en glashandelaren. De keuringen worden door SKG-IKOB op de bouwplaats uitgevoerd en op basis van de resultaten van deze keuringen wordt door Vakgroep GLAS het keurmerk Glaskeur afgegeven. Om zeker te zijn dat de basiswerkwijze van de bedrijven op orde is, onderwerpt SKG-IKOB twee keer per jaar bedrijven met Glaskeur aan een objectieve onafhankelijke controle. Een examen waarop geen voorbereiding mogelijk is.

Onzichtbaar

In de bouwsector is het van belang om te voldoen aan keurmerken en algemene kwaliteitsnormen. Toch bleef de beoordeling van glaszetters vaak buiten beeld. Terwijl met glas de risico’s vaak onzichtbaar zijn. Zo kan een ruit op het oog prima voldoen, maar is het ook letselwerend? Of gaat het om een plek waar het verplicht is om veiligheidsglas te plaatsen? Tot voor kort werd hier minder kritisch naar gekeken en werd op het woord van een glaszetter er vanuit gegaan dat alles in orde was.

Kwaliteitseisen

SKG-IKOB speelt hierin een belangrijke rol en dacht mee over de kwaliteitseisen voor Glaskeur. In de technische commissie zaten allerlei partijen met verschillende belangen. Vanuit een onafhankelijke positie konden wij adviseren over een evenwichtig pakket met eisen. Een combinatie van wettelijke eisen, uit bijvoorbeeld het Bouwbesluit en bovenwettelijke eisen uit bijvoorbeeld NEN- en NPR- normen. Voorop stond dat we met de eisen de branche naar een gedegen kwaliteitsniveau brengen en tegelijkertijd Glaskeur bereikbaar maken voor grote en kleine bedrijven. Een eerlijk speelveld wordt gecreëerd voor iedereen door geen eisen te stellen die om grote investeringen vragen.

Controles

SKG-IKOB controleert bedrijven vóór afgifte van het keurmerk en daarna twee keer per jaar. Dit gebeurt onder omstandigheden die niet kunnen worden voorspeld of gemanipuleerd. Bij een plaatselijke controle van bijvoorbeeld een glasherstelbedrijf gaat een keurmeester van SKG-IKOB mee naar een willekeurige schade. Vooraf is niet duidelijk wat er wordt aangetroffen en hierdoor is geen voorbereiding mogelijk. Er wordt gekeken of alle veiligheidsvoorschriften worden gevolgd, de juiste glassoort wordt gebruikt en of de plaatsing van het glas op de juiste werkwijze is uitgevoerd. De bevindingen worden aan Bouwend Nederland Vakgroep GLAS gerapporteerd en zij bepaalt welke maatregelen (waar nodig) worden getroffen.

Toekomstbestendig keurmerk

Met Glaskeur ligt een goede basis voor een kwaliteitsbewuste glasbranche. Doordat Wetgeving verandert en nieuwe inzichten tot nieuwe normen en wensen leiden, is het belangrijk om vooruit te kijken. Om als keurmerk van waarde te blijven moet er doorontwikkeld worden. Binnen de technische commissie blijven de branche, de Vakgroep GLAS en SKG-IKOB elkaar ontmoeten om ontwikkelingen vanuit alle disciplines te bespreken en eventuele veranderingen door te voeren in de kwaliteitseisen. Daarmee wordt gewerkt aan een toekomstbestendig keurmerk.

Meer informatie

Wilt u ook het keurmerk aanvragen of wilt u meer informatie over het Glaskeur? Neem dan contact op met het secretariaat van Vakgroep GLAS via vakgroepglas@bouwendnederland.nl

Deel dit op social
Scroll naar boven