Persbericht brancheorganisaties samen naar circulaire gebouwgevels

donderdag, 08 april 2021

Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw vele duizenden tonnen aan vlakglasafval. Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt bij aan de circulaire economie.

Glas is een uitstekende grondstof om her te gebruiken. Zonder verlies van kwaliteit kan het keer op keer opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuw glas. Hierbij is het van belang dat het vlakglasafval schoon aangeleverd wordt. Vervuild vlakglasafval is niet recyclebaar en wordt alsnog gestort als restafval. Voor reststromen zoals metaal, hout, steen en plastic worden innovatieve oplossingen gezocht, waardoor ook deze stromen hun weg in de circulaire economie vinden.

Glas is een product van zand en soda. Door hergebruik levert één kilo glasscherven een besparing van 1,2 kilo aan primaire grondstoffen op. Ook besparen we zo energie in het productieproces. Het versmelten van glasscherven tot nieuw glas bespaart energie en beperkt de uitstoot van rookgassen zoals CO2. Daarnaast draagt de manier van vlakglas inzamelen en het transport bij aan de circulaire economie. Door een landelijke systeem werken alle partijen effectief samen: partijen die vlakglas aanleveren, vervoeren, inzamelpunten en recyclingbedrijven. Transporten worden efficiënter en meer gestructureerd, of op een andere manier verwezenlijkt, zoals per boot in plaats van vrachtwagen.

Samenwerking is een belangrijke sleutel in de overstap naar een circulaire economie. Daarom hebben wij ons ook bij het project over Circulaire Geveleconomie aangesloten. Met dit project streven we naar een nog hogere mate van circulariteit van vlakglas.

In bijgaand Persbericht kunt u meer lezen over het initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw.

Deel dit op social
Scroll naar boven