Nieuw: factsheet asbest in beglazingskitten

maandag, 07 juni 2021

Om u en uw medewerkers te informeren over het werken met asbest in beglazingskitten is een Factsheet ontwikkeld. Deze is vanaf vandaag online beschikbaar. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het belangrijk om uw medewerkers goed voor te lichten over hoe asbest te herkennen en de te nemen maatregelen.

Asbest is in het verleden veelvuldig toegepast, ook in stopverf en beglazingskitten. In Europa geldt een verbod op de toepassing van asbest, maar in woningen en gebouwen van voor 1994 kan nog asbest voorkomen. Het inademen van asbest kan gevaarlijke ziektes veroorzaken. Daarom is het van groot belang asbest te herkennen. Maar hoe doet u dat?

Hoe herkent u asbest?
Asbest in kitten is moeilijk te herkennen. In algemene zin kan het volgende worden gesteld:

  • De kit is door uitdroging vaak gebarsten en kan ook beschadigd zijn.
  • Soms kunnen op de breukvlakken met enige moeite bundels vezels waargenomen worden.
  • De meest voorkomende kleuren zijn grijs, rood (beide butyleen kit) en zwart (bitumineuze kit), maar ook andere kleuren kunnen voorkomen. Daarnaast kan de kit (of stopverf) overgeschilderd zijn.
  • Flexibele siliconenkitten bevatten geen asbest.

Het best kunt u uw medewerkers een cursus asbest herkennen laten volgen; zodat ze beter in staat zijn zelf asbestverdachte materialen te herkennen.

Protocol saneren asbesthoudende beglazingskit
In het Protocol saneren asbesthoudende beglazingskit  wordt stap voor stap de werkmethode beschreven; vanaf het opstellen van een RI&E tot en met het afvoeren van het asbesthoudende afval. Daarnaast is een eindbeoordelingsformulier opgenomen voor visuele inspectie. Dit beoordelingsformulier moet u na afloop van de werkzaamheden aan de opdrachtgever overhandigen.

Deskundigheid vereist
Medewerkers moeten aantoonbaar voldoende deskundig zijn om asbesthoudende beglazingskit veilig te verwijderen. Ook de leidinggevenden dienen over deze deskundigheid te beschikken. Om die deskundigheid te verkrijgen en aantoonbaar te maken is er een training ‘Saneren asbesthoudende beglazingskit’ ontwikkeld. In die training worden alle verplichtingen, procedures en de voorgeschreven werkmethoden behandeld, zodat werkzaamheden verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Aanmelden voor deze training kan via de website van Kenniscentrum Glas.

Deel dit op social
Scroll naar boven