MBO-opleiding Glaszetter vandaag gestart

dinsdag, 28 september 2021

Tweeëntwintig leerlingen zijn dinsdag 28 september gestart met de MBO Niveau 2 opleiding Glaszetter aan het MBO Midden Nederland te Nieuwegein.

Vliegwiel creëren
Brancheorganisaties Koninklijk Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en OnderhoudNL hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de opleiding Glaszetter. Met dank aan de financiële bijdrage van STOOV en de medewerking van Kenniscentrum Glas is het lesmateriaal voor de glaszetters geactualiseerd en is vandaag de eerste groep gestart. Uiteindelijk is het doel dat deze opleiding in meerdere regio’s zal starten. De partijen streven er daarom ook naar dat in de aankomende jaren nieuwe instroom komt vanuit het VMBO. Om dat te bereiken, worden er diverse acties ondernomen. Hiermee wordt getracht een vliegwiel te creëren voor meer kwalitatieve glasprofessionals met een GBO Vakcertificaat.

 

Veel vraag naar glaszetters
Nederland heeft diverse doelstellingen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Glas heeft als innovatief en duurzaam product een belangrijke rol in de verduurzaming, zowel in nieuwbouw als zeker ook in de bestaande bouw. Echter, door de stijgende vraagbehoefte ontstaat er een tekort aan professionals om het glas te zetten, nu en in de toekomst. Met de komst van deze opleiding zetten de verschillende partijen zich in om samen voldoende professionals met een GBO Vakcertificaat op te leiden voor deze groeiende vraag.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!
Koninklijk Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, Cor Wittekoek, c.wittekoek@bouwendnederland.nl
OnderhoudNL, Ferdinand Wieman, f.wieman@onderhoudnl.nl

Deel dit op social
Scroll naar boven