MBO-opleiding Glaszetter start in september!

maandag, 12 april 2021

MBO Midden Nederland te Nieuwegein start in september 2021 met de MBO Niveau 2 opleiding Glaszetter. Bouwend Nederland en OnderhoudNL hebben hierover het afgelopen halfjaar diverse gesprekken gevoerd om de start mogelijk te maken.

Veel vraag naar glaszetters

Nederland heeft diverse doelstellingen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Daarvoor wordt onder andere de ISDE-regeling ingezet. Glas heeft als innovatief en duurzaam product een erg belangrijke rol in de verduurzaming, zowel in nieuwbouw als zeker ook in de bestaande bouw. Echter, door die stijgende vraagbehoefte ontstaat er een tekort aan professionals om het glas te zetten, nu en in de toekomst. Dat blijkt uit de gesprekken met de leden van Bouwend Nederland en OnderhoudNL. Ook in rapportages van het UWV blijkt de glaszetter een schaarste- en tevens kansberoep te zijn.

Opleiding start in september 2021

In de afgelopen maanden hebben beide partijen onderzoek gedaan naar de opleidingsbehoefte. Er zijn al reeds 12 aanmeldingen. Dus zijn er nog maar enkele plaatsen beschikbaar voor de start in september. Meld daarom zo spoedig mogelijk jouw professional aan voor deze opleiding. Meer informatie staat op de webpagina ‘Opleiding Glaszetter | ROC Midden Nederland (rocmn.nl)’.

Vliegwiel creëren

Beide brancheorganisaties verwachten dat de eerste groep snel vol komt te zitten met grotendeels bestaande professionals en streven ernaar dat in de aankomende jaren ook nieuwe instroom komt vanuit het VMBO. Om dat te bereiken worden er aankomend jaar diverse acties ondernomen. Hiermee wordt getracht een vliegwiel te creëren voor meer instroom en meer kwalitatieve professionals. Uiteindelijk is het doel dat deze opleiding in meerdere regio’s gaat draaien.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, Cor Wittekoek, c.wittekoek@bouwendnederland.nl

OnderhoudNL, Ferdinand Wieman, f.wieman@onderhoudnl.nl

Deel dit op social
Scroll naar boven