Wat is de maximaal toegestane doorbuiging van glas volgens NEN 2608?

In de NEN 2608 heeft het bepalen van de maximale doorbuiging betrekking op het toetsen op de bruikbaarheidsgrenstoestand. De NEN 2608 maakt hierbij een onderscheid tussen enerzijds isolatieglas en anderzijds enkel glas en gelaagd glas.
Voor al deze glassoorten geldt voor de maximale doorbuiging in het midden van de ruit de vergelijking:

Udia;max ¡Ü ldia : 65 = ¡Ü 50

  • Udia;max = maximale doorbuiging in het midden van de ruit
  • ldia = grootse diagonaal van de ruit in mm

De maximale doorbuiging van de zijden van isolatieglas moet gelijk of kleiner zijn dan de lengte van de zijde in mm gedeeld door 200 (U max ¡Ü lz/200). Deze eis wordt bepaald door de voorwaarde dat de verbinding tussen de glasbladen intact moet blijven.
Voor enkel glas en gelaagd glas is de maximaal toegestane doorbuiging de lengte van de zijde in mm gedeeld door 100.

Deel dit op social
Scroll naar boven