Wanneer moet doorvalveilig glas worden toegepast?

Doorvalveilig glas is altijd gelaagd glas. Normaal floatglas, dus ook gewoon dubbelglas is geen doorvalveilig glas. Ook gehard glas is geen doorvalveilig glas. Bij breuk zal het glas immers in zeer kleine korrels uiteenvallen, waardoor er doorheen kan worden gevallen.

In Nederland is in het Bouwbesluit vastgelegd wanneer glas doorvalveilig moet worden uitgevoerd. Doorgaans is de regel simpelweg dat als er risico is om door glas heen te vallen, het doorval veilig moet worden uitgevoerd.

Doorvalveilig glas in bestaande bouw
Beglazing in bestaande bouw wordt getoetst aan de eisen die golden op het moment van het verstrekken van de bouwvergunning. Algemeen geldt dat glas als vloerafscheiding bij een niveauverschil van 1,5 m. doorvalveilig moet zijn. Hierbij gelden als extra voorwaarden dat glas doorvalveilig moet zijn tot een vanaf vloerniveau gemeten hoogte van:

  • 0,6 m. bij een al dan niet te openen raam;
  • 0,9 m. bij glas toegepast in een balustrade

Doorvalveilig glas in nieuwbouw
Glas als vloerafscheiding moet bij een niveauverschil van 1 m. doorvalveilig zijn. Hierbij gelden als aanvullende voorwaarden dat glas doorvalveilig moet zijn tot een vanaf vloerniveau gemeten hoogte van:

  • 0,85 meter bij een al dan niet te openen raam;
  • 1 meter bij glas toegepast in een balustrade bij een niveauverschil tot 13 meter;
  • 1,2 meter bij glas toegepast in een balustrade bij een niveauverschil vanaf de 13 meter
Deel dit op social
Scroll naar boven