Waar vind ik meer informatie over de CAO?

De vlakglasbranche is voortdurend in beweging, zowel in technische als arbeidskundige zin. Bouwend Nederland Vakgroep GLAS is zeer actief op beide terreinen binnen de vlakglassector. Op arbeidskundig gebied streeft Vakgroep GLAS ernaar de branche aantrekkelijk te maken voor zowel werkgevers als werknemers.

Voor meer informatie kijk direct op: https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/vakgroepen/vakgroep-glas/sociale-zaken

Vakgroep GLAS doet dit door onder andere:

  • het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst
  • het aanbieden van een collectief pensioen
  • het bevorderen van de employability in de vlakglasbranche
  • het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers in de branche
  • het in samenwerking met werknemersorganisaties initiëren en begeleiden van projecten ten behoeve van werkgevers en werknemers op uiteenlopende thema’s zoals
  • het leeftijdsbewustpersoneelsbeleid, functiewaardering, scholing, et cetera

Vakgroep GLAS zorgt er tevens voor dat er altijd een juiste afweging plaats vindt tussen de belangen van de werkgevers en die van de werknemers in de branche. Vakgroep GLAS is voor haar leden een vraagbaak en adviseur op het gebied van sociale zaken en alles wat daarmee te maken heeft

Deel dit op social
Scroll naar boven