Hoe kan ik toetsen of de gekozen glassamenstelling voldoet aan de betrouwbaarheid gesteld vanuit de eisen van het Bouwbesluit?

De betrouwbaarheid van de glassamenstelling kan bijvoorbeeld getoetst worden aan de hand van het “gratis” bij Kenniscentrum Glas te downloaden document: Richtlijn Betrouwbaarheid Glasconstructie. Dit document bevat uitleg en voorbeelden van situaties die getoetst zijn op een model van “Fine and Kinney” Met dit document wordt de risico-index op letsel bepaald. Dit gebeurt aan de hand van de vergelijking RL = WS x BS x ES, waarin:

  • RL = de risico index, dus het risico op letsel;
  • WS = de waarschijnlijkheid van glasbreuk, met of zonder opzet;
  • BS = de blootstelling aan het risico;
  • ES = de factor van de ernst of het effect van de glasbreuk.

Indien de waarde van RL kleiner of gelijk is aan 25 is er sprake van het voldoen aan de voorwaarden van de betrouwbaarheid.

Deel dit op social
Scroll naar boven