Branche RI & E – Stoov (fondsstoov.nl)

De Arbowet verplicht werkgevers een inventarisatie uit te voeren van de risico’s waaraan hun medewerkers worden blootgesteld bij het uitvoeren van werkzaamheden, de zogenaamde RI&E. Naast het inventariseren van de risico’s zijn werkgevers wettelijk verplicht een plan van aanpak (PVA) op te stellen, waarin maatregelen staan die de risico’s wegnemen of in ieder geval terugbrengen naar een aanvaardbaar niveau.

Meer weten? Bezoek https://fondsstoov.nl/branche-ri-e/

Deel dit op social
Scroll naar boven