EU wijzigt regelgeving energieprestaties van gebouwen

dinsdag, 11 januari 2022

In het kader van de klimaatdoelstelling en meer in het bijzonder de Europese “Green Deal” heeft de Europese Commissie veel bestaande regelgeving tegen het licht gehouden. Zo ook de bekende energieprestaties van gebouwenrichtlijn, de EPBD.

Nieuwe doelstellingen
Op 15 december bracht de Europese Commissie haar voorstel uit met een nieuwe doelstelling dat nieuwe gebouwen in de EU niet “bijna” CO2 neutraal (BENG) maar helemaal CO2 neutraal moeten zijn. Dit is voorzien voor na 2030 en vanaf 2027 voor nieuwe openbare gebouwen. Tot 2030 blijft BENG de norm bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie.

De nieuwe definitie is: Een emissievrij gebouw (ZEB) heeft een zeer hoge energieprestatie in overeenstemming met het principe van energie-efficiëntie. De zeer lage hoeveelheid energie die nog steeds nodig is, wordt volledig gedekt door nabije hernieuwbare energiebronnen.

Emissievrije gebouwen
EU gebouwen moeten tegen 2050 emissievrij zijn, niet langer “bijna” emissievrij maar echt 0 emissies. Het gaat nu nog om de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen bij het gebruik van gebouwen maar de eerste elementen worden geïntroduceerd om de koolstofemissies gedurende de hele levenscyclus van een gebouw aan te pakken.

Het gaat in dit stadium nog om een voorstel aan de EU lidstaten en het Europees Parlement. De Europese Commissie herziet vooral de doelstellingen voor 2030 en de renovatieverplichtingen. Het Europees Parlement lijkt echter in meerderheid akkoord te zullen gaan met het tenuitvoerlegging van de herzieningen aan de EPBD-richtlijn.

Richtlijn energieprestatie van gebouwen
De Europese Commissie heeft voor herzieningen van de bouwwetgeving, de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), uitgebracht. De lidstaten en het Europees Parlement kunnen dit nog wijzigen en moet in Q1 2022 nog overeenstemming bereiken.

Wat de EU-streefcijfers voor gebouwen betreft, bevat het voorstel het volgende:

Nieuwe gebouwen

  • Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 emissievrije gebouwen zijn
  • Nieuwe openbare gebouwen moeten vanaf 2027 emissievrij zijn vanaf 2027.
  • Vanaf 2030 moet voor nieuwbouw het levenscyclus Global Warming Potential (GWP) worden berekend. Vanaf 2027 moet het levenscyclus Global Warming Potential (GWP) worden berekend voor grote gebouwen (met een nuttig vloeroppervlak groter dan 2000 vierkante meter).

Meer aandacht nodig dan energieprestaties
De lidstaten moeten voor nieuwe gebouwen aandacht besteden aan belangrijke dimensies die verder gaan dan energieprestaties: gezonde klimaatomstandigheden binnenshuis, aanpassing aan klimaatverandering, brandveiligheid, seismische activiteit, toegankelijkheid voor personen met een handicap, koolstofverwijdering.

Dat de energielabels strenger zouden worden, zat er al in. De Europese Commissie blijft het echter stadsgewijs benaderen en stelt voor bestaande gebouwen de volgende minimale energieprestatienormen voor:

Openbare gebouwen:

  • na 1 januari 2027 minimaal klasse F
  • na 1 januari 2030 minimaal klasse E

De utiliteitsbouw:

  • na 1 januari 2027 minimaal klasse F
  • na 1 januari 2030 minimaal klasse E

Woongebouwen:

  • na 1 januari 2030 minimaal klasse F
  • na 1 januari 2033, minimaal klasse E

Minimumnormen
De lidstaten hebben de mogelijkheid om nationale minimumnormen voor energieprestaties op te nemen in hun nationale renovatieplannen voor alle bestaande gebouwen en zullen zelf het beleid bepalen op welk moment de energieprestatiecertificaten vereist zijn.

De energieklassen zullen gebaseerd zijn op een geharmoniseerde Europese schaal, waarbij de slechtst presterende “G” overeenkomt met de 15% minst efficiënte gebouwen en de “A” overeenkomt met emissievrije gebouwen. Zo kan verder elk EU-land zijn eigen energieprestatieschaal bepalen.

Renovatiepaspoorten
Renovatiepaspoorten worden ingevoerd om gebouweigenaren uit te rusten met een plan voor een gefaseerde renovatie.

Verder zal het vanaf 2027 al wel uitgesloten worden om nog nieuwe verwarmingsketels op fossiele brandstof aan te kopen.

Deel dit op social
Scroll naar boven