Infosheet NEN 3569


Download bestand

Infosheet over de NEN 3569 waarin met name wordt ingegaan op de relatie van de nieuwe versie van deze norm met het Bouwbesluit 2012, de Eurocodes en de NEN 2608. Met als conclusie dat de NEN 3569 het meest voor de hand liggende instrument is om te voldoen aan de betrouwheidseisen m.b.t. verticaal geplaatst glas. De infosheet is in samenwerking met Sectorvereniging Glaszetbedrijven/Fosag, de Glas Branche Organisatie (GBO), Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Vereniging BWT) en het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) door Kenniscentrum Glas opgesteld.

Deel dit op social
Scroll naar top