Bouwbesluit 2012: gescheiden inzameling vlakglas verplicht

donderdag, 29 juli 2021

Er valt op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen nog veel te verdienen als vlakglasafval bij sloop en renovatie apart wordt ingezameld en gerecycled. Ondanks dat het volgens het Bouwbesluit verplicht is om het apart van ander sloopafval af te voeren, wordt maar 25 procent van het vlakglas gescheiden gehouden. Dit lage percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door economische motieven. De opdrachtgever en sloper besparen nu eenmaal tijd en geld als ze na het gebruik van de sloopkogel het vlakglas gewoon met de rest van het bouwpuin afvoeren.

Gescheiden inzameling vlakglas verplicht

Sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen aan de bron gescheiden moet worden. De regeling geldt voor hoeveelheden groter dan 1 m3. Voor de vlakglasrecycling is dit een positieve wending. Door de aanpassing van Bouwbesluit 2012 kan voorkomen worden dat vlakglasafval uit bijvoorbeeld sloop- en renovatieprojecten samen met ander bouwafval gestort wordt.

In Staatscourant nummer 4057 d.d. 18 februari 2014 is de wijziging op het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Deze wijziging heeft betrekking op diverse onderdelen van het Bouwbesluit, waaronder vlakglas, onderdeel G, Artikel 4.1. Dit artikel benoemt de afvalstromen die tijdens bouw- of sloopprojecten aan de bron moeten worden gescheiden. Vlakglas werd voorheen niet apart genoemd en viel onder de reeks Overige afvalstromen. Door deze wijziging wordt vlakglas, al dan niet met kozijn, als aparte afvalstroom beschreven.

Het Bouwbesluit 2020 verwijst nog steeds naar bovenstaande ministeriele regeling.

Handhaving verloopt stroef

Echter, de handhaving en naleving van het Bouwbesluit verloopt stroef. Het handhaven van het Bouwbesluit is een taak van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Als de toezichthouders de regels van het Bouwbesluit goed handhaven zal er logischerwijs meer worden ingezameld en gerecycled. De overheid keurt in principe een sloopvergunning goed waarin gescheiden inzameling is opgenomen en controleert daarna ook of het daadwerkelijk gebeurt zoals is afgesproken. Maar in de praktijk gebeurt dit helaas niet of nauwelijks. Dat er weinig toezicht wordt gehouden op sloopprojecten draagt dan ook niet bij aan een betere afvalscheiding.

Veel winst te behalen

Het geschatte verlies van het niet gescheiden inzamelen van vlakglas bij sloop- en renovatieprojecten bedraagt zo’n 10 á 15.000 ton. Dit is uitgedrukt in niet gerealiseerde besparing van de uitstoot CO2: 1.160.000 á 1.740.000 kilo. Er is dus nog veel winst te behalen met onder andere het oog op de door de EU gewenste vermindering van CO2-uitstoot.

Glas is, met uitzondering van glaswol, 100% recyclebaar en dus 100% circulair. Nederland heeft als circulaire ambitie om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en vóór 2050 de economie volledig circulair te maken. Deze ambities zijn geformuleerd in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Dit sluit prima aan bij onze doelstelling: glas is geen afval, maar een grondstof die na recycling als nieuw glas wordt teruggebracht in de kringloop. Echter, zolang vlakglas niet wordt gescheiden van het bouw- en sloopafval kan het nooit volledig circulair worden.

Glas hergebruiken spaart het milieu. Normaal gesproken worden zand en soda gebruikt om glas te produceren. Door recycling zijn er minder grondstoffen nodig en kan door de inzet van scherven de temperatuur in de smeltoven aanzienlijk worden verlaagd. Hierdoor wordt er veel energie bespaard én vermindert de CO2-uitstoot.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt voor veel bedrijven ook steeds belangrijker. Vlakglas Recycling Nederland heeft een aantal zaken ontwikkeld die kunnen aantonen dat een bedrijf verantwoord en duurzaam bezig is met het vlakglasafval en zo een bijdrage levert aan de circulaire economie. Een voorbeeld is het CO2-certificaat; zamelt u bijvoorbeeld 10 ton vlakglasafval in, dan verlaagt dit de CO2-druk met 1.160 kilo. Het certificaat is hiervan een bevestiging. Elk inzamelpunt dat toegang heeft tot MijnVRN kan een certificaat downloaden.

Deel dit op social
Scroll naar boven